TRAINING

Vooral bij Sanquin Bloedbank heb ik veel op het gebied van trainingen gedaan. Denk hierbij aan het schrijven van trainingen op basis van theorie en casustiek. GMP en GDP waren hierbij een belangrijk onderwerp.

Ook heb ik veel trainingen door het hele land gegeven, waarbij voor mij de interactie met de groep erg belangrijk was. In een training stimuleer ik de dialoog om samen naar de onderwerpen te kijken en er over na te denken. In aansluitende toetsen werd gecheckt of de leerstof ook daadwerkelijk goed overgekomen was.

Naast bovenstaande trainingen, heb ik als coordinator een verbindende rol gespeeld om te komen tot verplichte herkwalificaties van de teams door heel Nederland. Ook regelde ik de hier uit voortvloeiende organisatorische aspecten.

In 2016 heb ik voor Sanquin Bloedbank een digitaal kwalificatiemanagementsysteem (kwalificatiemodule in SAP-HR) opgezet en geimplementeerd. Via dit systeem is per locatie en per medewerker direct inzichtelijk of de betreffende persoon voldoende gekwalificeerd is voor het uitvoeren van zijn of haar taken.

Bovendien ondersteunt het de leidinggevende in het tijdig herkwalificeren van medewerkers.

COACHING

In diverse leidinggevende rollen heb ik zowel individuen als teams gecoacht. Het ging dan bijvoorbeeld om samenwerking in een team te verbeteren, als team efficiлnter te presteren of om een individuele medewerker te coachen in zijn manier van leidinggeven of verdere persoonlijke ontwikkeling in zijn functie.

Opbouw van vertrouwen en goed luisteren vind ik hierbij essentieel. Samen met het team of de individuele medewerker kijk ik naar positieve eigenschappen en vaardigheden en vervolgens kijk ik hoe deze ingezet kunnen worden om tot een mooi resultaat te komen.

Verder vind ik het belangrijk om in goed overleg te kijken hoe eventueel (deels) ontbrekende essentiлle vaardigheden verkregen kunnen worden door b.v. training of coaching.

Het geeft mij veel voldoening als ik zie hoe een medewerker meer uit zichzelf haalt en op die manier beter presteert en meer bevrediging vindt in zijn werk!

Om samen een coachingstraject aan te gaan, staan eerlijkheid, openheid en vertrouwen voor mij hoog in het vaandel. Als een doel niet haalbaar blijkt te zijn, dan communiceer ik dat discreet en duidelijk aan belanghebbenden.